เราคือผู้นำด้านการติดตั้งและออกแบบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm!

COMPARISON TABLE

ประสบการณ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ อีกทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น มีดังต่อไปนี้
การตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบ
การตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
ปี พ.ศ. 2553 – 2555


ตัวอย่างลูกค้าของเรา


FEATURES STARTER FREELANCER
1Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltdกรุงเทพมหานคร
2Destiny สุขุมวิท 55กรุงเทพมหานคร
3THE OLEANDERกรุงเทพมหานคร
4บริษัท อัคคีปราการ จำกัดสมุทรปราการ
5บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ
6ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าอุตสาหกรรมสมุทรปราการ
7บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัดสมุทรปราการ
8MODERN PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD.สมุทรปราการ
9INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOKนนทบุรี
10บริษัท ไดพลา ซีสเทค จำกัดชลบุรี
11บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรี
12บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัดชลบุรี
13SEKISUI JUSHI (THAILAND) CO.,LTD.ชลบุรี
14THAI FELT CO.,LTDTRUE
15Thai Summit Engineering Co.,Ltd. (นิคมทองโกรว์)ชลบุรี
16Mabuchi (Thailand) Co., Ltd.ชลบุรี
17Thai Latté CO., LTD.ชลบุรี
18บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัดนครปฐม
19บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดพระนครศรีอยุธยา
20บริษัท ไทยอุซุย จำกัดพระนครศรีอยุธยา
21INOUE RUBBER (THAILAND) Co.,Ltd (IRC)พระนครศรีอยุธยา
22บริษัท ไทย เอฟพีซี จำกัดพระนครศรีอยุธยา
23บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดฉะเชิงเทรา
24บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัดฉะเชิงเทรา
25บริษัท ไทยมิตซุยเสปเชียลตี้เคมิคอล จำกัดฉะเชิงเทรา
26Commuwell Enterprise Thailand CO.,LTDฉะเชิงเทรา
27บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ฉะเชิงเทรา
28บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดปทุมธานี
29บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดปทุมธานี
24Donaldson (Thailand) ltd.ระยอง
25บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัดระยอง
26Ducati Motor (Thailand) Co.,Ltdระยอง
27บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรสาคร
28NISSIN INTERNATIONAL CO., LTD.ปราจีนบุรี
29Le Meridien Chiang Mai Hotelเชียงใหม่